mcrblg-header-image

search

Eğitim ve insan tabiatı


Bedava aile içi ensest sex hikayeleri Türkiye'de video izlemek ve porno videoları ile zaman geçirmeyi düşünüyorsanız bekliyoruz.

Eğitim ve insan tabiatı
Kur’ân-ı Kerim’de buyrulduğu üzere insan, mücadeleye düşkündür.

Öte yandan o, müsbet bir sıfat olarak fıtraten hak ve adalet de arar. Eğer insandaki mücadele düşkünlüğüne onun bencilliği, menfaatperestliği, şehvetlere tâbi olması ve düşmanlık duyguları yön verecek olursa, ortaya onun için Kur’ân-ı Kerim’de meleklerin ağzından en olumsuz iki sıfat olarak zikredilen “bozgunculuk” ve “kan dökme” çıkar. İdeolojiler, ırkçılık gibi menfî akımlar ve menfaat çevreleri, insanın bu yanından kendileri adına çok iyi faydalanırlar. Hz. Allah (c.c.), daha başka zâhiren menfî sıfatlar gibi mücadele düşkünlüğünü de insanın fıtratına hayırlara kanalize edilsin diye koymuştur. Çünkü menfî sıfatları hayırlara kanalize ederek ulaşılabilecek manevî ve zihnî terakkîye ve ahlâkî faziletlere sadece fıtrattaki müsbet sıfatlarla ulaşılamaz. Mücadele düşkünlüğünün hayırlara nasıl kanalize edilebileceği, eskiden beri şu sözde en özlü biçimde ifade edilegelmiştir: “(Mücadele için) düşman istersen nefis ve şeytan yeter.” Nefis ve şeytana karşı enfüste verilen mücadele, dış dünyada haricî ve harbî düşmanlara karşı mücadeleyle bütünleşir. İçeride münasebetler, mücadele zemininde dahi hikmet, güzel öğüt, mümkün olduğunca kötülüğe iyilikle mukabele ve diyalog temellerinde olmak mevkiindedir. Bunları sağlamanın yolu ise öncelikle eğitimden geçer.

Eğitim, birbiriyle iç içe dört–beş boyutlu bir süreçtir: herkesçe malûm beden eğitiminin yanı sıra nefis terbiyesi; zihnin bir yandan arındırılıp, diğer yandan beslenip aydınlatılması ve tatmini; kalbin saflaştırılması ve ayrıca doygunluğa ulaştırılması; rûhun bezenmesi; hislerin sevgi ve korku gibi her sahada mecrasını ve hedefini bulması ve iradenin hayırları işleme ve şerlerden kaçınma istikametinde güçlendirilmesi. Bütün bunlar, sınırlı ve kontrollü tüketim, ilim, ibadetler, günahlardan kaçma, tefekkür gibi yollarla olur. Fizikî malzeme, eğitim için sadece maddî araç-gereç demektir. Eğitim, ayrıca disiplindir, saygıdır; Tasavvuf’taki korku–ümit dengesi gibi sevgi ile korkunun, mükâfat ile cezanın dengede gitmesini gerektirir.

Bugün bilhassa internet teknolojisinin sağladığı kontrol edilemez imkânlar sebebiyle eğitim, kolaylaşmamış, daha da zorlaşmıştır. Etki faktörleri olabildiğince artmış ve karmaşıklaşmıştır. Modern hayat, dengesini bulamayan hak ve adalet arayışı ve insandaki mücadele düşkünlüğü, yeni nesilleri saldırgan hale getiriyor. Özellikle Müslüman’ın fâsığı muamelâtında aldatıcı, kanun dinlemez ve idare edilemez olur. Buna Din’in ideolojileştirilmesi, sosyal–ekonomik–siyasi bir ideoloji gibi görülüp takdim edilmesi de eklenirse, inanmış kitleler de kontrol edilemez hale gelir. 1979 yılında İslâm adına devrim yapan İran’da İrşad-ı İslâmî bakanı, birkaç yıl önce “Üniversite gençliğinin 100’de 95’i namaz kılmıyor” demişti. Futbol holiganizminde ve bazı protestolarda gördüğümüz yakıp–yıkan protestocuların büyük çoğunluğu, 2000’li yılların öğrencileri. Hayırlı hedeflere ve ideallere yöneltilemeyen ve keyfince yaşama arzusuyla birleşen gençlik enerjisinin de artırdığı mücadele düşkünlüğü, rahatlıkla menfî kanallara yöneltilebiliyor ve yakıp–yıkmada kullanılabiliyor.

İnsanda nefis gibi, zihin de, ruh da, kalb de, hisler de tatmin ister. Nefsin tatmini kanaat ve disiplinden geçer; sürekli ve daha fazla, daha fazla doyum aramaktan değil. Her tatminin meşrû ve kendine has yolda olması gerekir. Meşrû yoldan gerçekleşmeyen her tatmin ihtiyacı, korku ve aczin gurura, aşağılık kompleksinin kibre, zayıflığın tahrip kahramanlığına sebep olması gibi kendine daima menfî yollar arar ve bulur.

Bir Cevap Yazın

close
search
avatar

Hi, guest!

settings

menu
En kral porno film ler bizim sitede bulunmaktadır. Birbirinden güzel videolarla sex izleyebilir, kefiyle boşalabilirsiniz. İstersen git tatildeki bodrum escort bayan arayabilirsin yada kahramanmaraş escort tokat escort bingöl escort kırklareli escort van escort yalova escort hd porno izle pendik escort